Our Leadership

Ankur Bansal

Co-Founder

Rahul Kulkarni

Technology Expert

Our Team

Aditya Chopra

Anish Choudhury

Sukhpreet Sekhon

Utkarsh Vijay

Nikhil Nadiger

Apoorva Murari

Saurabh Singh

Ankit Jain

Aishwarya Rao

Mohit Bahri

Aneesh Mugulur

Avantika Thakur

Deepika Agarwal

Divya Ahuja

Divya Goel

Farnoosh Azadi

Gurudutt Ramachandra

Hardik Rathod

Harsh Garg

Himanshu Pandey

Umang Manchanda

Manasa Acharya

Medha Meenal

Navneet Kaur

Prasanna A

Pratima Garg

Prerna Bhandari

Ratan Guha

Saif Khan

Shailiza Mayal

Shivika Bhasin

Suhail Manocha

Sunny Roy Kolla

Ujjwal Relan

Utkarsh Bajpai

Vaibhav Gupta

Venkataraman Ganesh

Raju Ram

Kalpesh Agrawal

Pavan Ananth

We come from diverse backgrounds

Our Workplace